quote-icon-red

Menestyksen avaimina ovat luottamus, tehokkuus ja stabiilius.

YRITYS

Rakennusliike BETOJA Oy aloitti toimintansa Virossa  vuonna 2006, vajaa muutama kuukausi ennen lamaa. Yritys on aloittanut toimintansa Suomessa vuonna 2017. Yritys selvisi vaikeina aikoina kuitenkin hyvin, siitä on tullut luotettava kumppani suurille rakennusliikkeille ja se kasvattaa liikevaihtoaan. BETOJA Oy on kehittynyt nykyaikaiseksi rakennusliikkeeksi, jonka päätoimialoina ovat betonivalu- ja asennustyöt.

BETOJA Oy on aktiivinen ja kehittyvä yritys, jossa toimii keskimäärin 50 kokenutta rakennusalan työntekijää. Yrityksemme tekee rakennustöitä yleensä urakalla. Pääasialliset tilaajat ovat suurehkot virolaiset/suomalaiset rakennuttamista harjoittavat yritykset, joiden kanssa meillä on kehittynyt hyvä yhteistyö ja keskinäinen luottamus.

Meille jokainen rakennushanke on erillinen haaste, jonka
toteuttaminen vaatii aikaisemmista kohteista saatuja kokemuksia, tietoja johtamisesta ja asianmukaisen erikoisalan taitoja.